Baza
wiedzy

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest największą organizacją branżową, która zajmuje się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Integruje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, m.in.: motoryzacyjnej, infrastrukturalnej, finansowej, transportowej, komunalnej, energetycznej, konsultingowej, prawnej, a także retail, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce. Ściśle współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz jest partnerem wielu samorządów. Jest członkiem największej organizacji branżowej w Europie związanej z branżą elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE). Realizuje własne badania i analizy oraz wydaje liczne raporty i opracowania merytoryczne, które można pobrać na tej stronie lub bezpośrednio z http://pspa.com.pl/

Elektromobilność i paliwa alternatywne

Przewodnik po ustawie określającej obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Opisuje techniczne i prawne aspekty wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych.

Procedura odbioru
stacji ładowania

Publikacja opisująca krok po kroku procedurę odbioru stacji ładowania. Kierowana jest zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów.

Elektromobilność w transporcie publicznym

Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, który zawiera kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego.

System Identyfikacji Elektromobilności

Gotowe propozycje rozwiązań graficznych, w tym znaków pionowych i poziomych, dla elektromobilności w Polsce. Punkt wyjścia do dyskusji w zakresie stworzenia odpowiedniego systemu informacji w ramach nowelizacji przepisów.