Montaż

Usługi

Autoryzowane uruchomienie urządzeń

Obok doradztwa oraz przygotowania instalacji elektrycznych do zasilenia aut elektrycznych, Natoni posiada bogate doświadczenie w autoryzowanym uruchamianiu ładowarek i stacji ładowania, na które składają się następujące czynności:

  • przygotowanie podłoża / fundamentu
  • przymocowanie urządzenia do podłoża / fundamentu
  • podłączenie kabla zasilającego do urządzeń
  • przeprowadzenie wymaganych pomiarów elektrycznych 
  • uruchomienie urządzenia
  • przeprowadzenie testów ładowania
  • szkolenie dla użytkowników
  • spisanie protokołu uruchomienia

Prace wykonywane są przez techników posiadających wymagane uprawnienia upoważniające do podłączania urządzeń elektrycznych oraz certyfikaty poszczególnych producentów ładowarek i stacji ładowania. Montujemy zarówno urządzenia na prąd zmienny o mocy od 3,7kW do 22kW, jak i urządzenia na prąd stały o różnej mocy, w tym stacje ładowania tzw. ultra fast o mocy 350kW i więcej. 

Sposoby montażu urządzeń

W zależności od oczekiwań i wytycznych Inwestora, typu urządzenia oraz możliwości technicznych obiektu i ukształtowania terenu, urządzenia mogą być montowane bezpośrednio na ścianie, na specjalnym słupku przykręconym do podłoża / wkopywanym w ziemię lub przymocowane bezpośrednio do podłoża, czy też specjalnego fundamentu zakopywanego w ziemi. 

Natoni posiada własną produkcję słupków umożliwiających montaż ładowarek typu wallbox oraz fundamentów betonowych pod stacje ładowania DC i tzw. power unity różnych producentów. 

Ładowarka AC wallbox (mocowanie do ściany)

Ładowarka AC wallbox (mocowanie do słupka)

Stacja ładowania AC typu słupek (mocowanie do podłoża)

Stacja ładowania DC (mocowanie do podłoża)

Stacje ładowania DC oraz fundamenty, ważące często po kilkaset kilogramów, dostarczane są bezpośrednio do Inwestora z użyciem specjalistycznego sprzętu – posiadamy swój dźwig HDS. Za bezpieczny rozładunek odpowiada Natoni.