Informacje podstawowe

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest największą organizacją branżową, która zajmuje się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Integruje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, m.in.: motoryzacyjnej, infrastrukturalnej, finansowej, transportowej, komunalnej, energetycznej, konsultingowej, prawnej, a także retail, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce. Ściśle współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz jest partnerem wielu samorządów. Jest członkiem największej organizacji branżowej w Europie związanej z branżą elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE). Realizuje własne badania i analizy oraz wydaje liczne raporty i opracowania merytoryczne, które można pobrać na tej stronie lub bezpośrednio z http://pspa.com.pl/

PSPA

PODRĘCZNIKI

Elektromobilność i paliwa alternatywne

Przewodnik po ustawie określającej obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Opisuje techniczne i prawne aspekty wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych.

Procedura odbioru stacji ładowania

Publikacja opisująca krok po kroku procedurę odbioru stacji ładowania. Kierowana jest zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów.

Elektromobilność w transporcie publicznym

Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, który zawiera kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego.

System Identyfikacji Elektromobilności

Gotowe propozycje rozwiązań graficznych, w tym znaków pionowych i poziomych, dla elektromobilności w Polsce.          Punkt wyjścia do dyskusji w zakresie stworzenia odpowiedniego systemu informacji w ramach nowelizacji przepisów.

PSPA

RAPORTY I ANALIZY

Barometr Nowej Mobilności 2019/2020

Badanie społeczne zrealizowane na próbie 1534 Polaków, które dotyczyło preferencji związanych z zakupem aut elektrycznych, infrastrukturą ładowania i nową mobilnością. Wyniki badania otrzymane w Polsce porównano z trendami globalnymi.

Strefy Czystego Transportu

Szczegółowa analiza – od opinii prawnej i wyjaśnienia aspektów prawnych, przez zbadanie stref niskoemisyjnych funkcjonujących w Europie. Zawiera również wyniki badań społecznych w zakresie nastawienia do stref mieszkańców największych aglomeracji.

Vehicle-to-Grid

Raport systematyzuje wiedzę o założeniach koncepcji wykorzystania aut elektrycznych jako elementów sieci elektroenergetycznych w postaci rozproszonych magazynów energii.

Flota z energią

Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) elektrycznego samochodu dostawczego oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. W ramach badania, pojazdy były eksploatowane w trzech różnych lokalizacjach, w rzeczywistych warunkach użytkowania.

Motoryzacja na prąd

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego wśród członków PSPA i innych firm zainteresowanych rozwojem elektromobilności. Celem było poznanie opinii potencjalnych beneficjentów nt. form wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

 

Katalog aut elektrycznych 2019/20

Katalog samochodów BEV i PHEV dostępnych w stałej sprzedaży na terenie Polski, a także lista zapowiedzianych premier. Zawiera parametry pojazdów i ich ceny.