Autoryzowane uruchomienie urządzeń

Obok doradztwa oraz przygotowania instalacji elektrycznych do zasilenia aut elektrycznych, Natoni posiada bogate doświadczenie w autoryzowanym uruchamianiu ładowarek i stacji ładowania, na które składają się następujące czynności:

  • przymocowanie urządzenia do podłoża
  • podłączenie kabla zasilającego do urządzeń
  • pomiary napięcia i rezystancji uziemienia
  • uruchomienie urządzeń
  • przeprowadzenie testów ładowania
  • spisanie protokołu uruchomienia
Prace wykonywane są przez techników posiadających wymagane uprawnienia upoważniające do podłączania urządzeń elektrycznych oraz certyfikaty poszczególnych producentów ładowarek. Montujemy zarówno urządzenia na prąd zmienny o mocy od 3,7kW do 22kW, jak i urządzenia na prąd stały o różnej mocy. Wykonując prace podwykonawcze, Natoni zainstalowała pierwsze w tej części Europy stacje ładowania o dużej mocy 350kW, tzw. stacje Ultra Fast.

Przykłady zrealizowanych inwestycji związanych z różnymi typami i rodzajami urządzeń:

Sposoby montażu urządzeń

W zależności od oczekiwań i wytycznych Inwestora, typu urządzenia oraz możliwości technicznych obiektu i przynależnego terenu, ładowarki mogą być montowane bezpośrednio na ścianie, na specjalnym słupku przykręconym do podłoża / wkopywanym w ziemię lub przymocowane bezpośrednio do podłoża, czy też specjalnego fundamentu zakopywanego w ziemi. 

Stacje ładowania DC, ważące często po kilkaset kilogramów, dostarczane są bezpośrednio do Inwestora z użyciem specjalistycznego sprzętu. Za bezpieczny rozładunek urządzeń odpowiada Natoni.