gifts for new moms from husband all things barbecue coupon scholastic book order coupon code september 2012 kent ohio pizza coupons five year work anniversary gift

Autoryzowane uruchomienie urządzeń

Obok doradztwa oraz przygotowania instalacji elektrycznych do zasilenia aut elektrycznych, Natoni posiada bogate doświadczenie w autoryzowanym uruchamianiu ładowarek i stacji ładowania, na które składają się następujące czynności:

  • przymocowanie urządzenia do podłoża
  • podłączenie kabla zasilającego do urządzeń
  • pomiary napięcia i rezystancji uziemienia
  • uruchomienie urządzeń
  • przeprowadzenie testów ładowania
  • spisanie protokołu uruchomienia
Prace wykonywane są przez techników posiadających wymagane uprawnienia upoważniające do podłączania urządzeń elektrycznych oraz certyfikaty poszczególnych producentów ładowarek. Montujemy zarówno urządzenia na prąd zmienny o mocy od 3,7kW do 22kW, jak i urządzenia na prąd stały o różnej mocy. Wykonując prace podwykonawcze, Natoni zainstalowała pierwsze w tej części Europy stacje ładowania o dużej mocy 350kW, tzw. stacje Ultra Fast.

Przykłady zrealizowanych inwestycji związanych z różnymi typami i rodzajami urządzeń:

Sposoby montażu urządzeń

W zależności od oczekiwań i wytycznych Inwestora, typu urządzenia oraz możliwości technicznych obiektu i przynależnego terenu, ładowarki mogą być montowane bezpośrednio na ścianie, na specjalnym słupku przykręconym do podłoża / wkopywanym w ziemię lub przymocowane bezpośrednio do podłoża, czy też specjalnego fundamentu zakopywanego w ziemi. 

Stacje ładowania DC, ważące często po kilkaset kilogramów, dostarczane są bezpośrednio do Inwestora z użyciem specjalistycznego sprzętu. Za bezpieczny rozładunek urządzeń odpowiada Natoni.