Katalog usług technicznych

Ekipy techniczne Natoni realizują szereg usług technicznych mających na celu przygotowanie infrastruktury elektroenergetycznej do zasilenia punktów ładowania aut elektrycznych. 

01
produkt

Projekt techniczny

Projekt techniczny zawiera dokładny opis koncepcji tras kablowych, wytyczne dotyczące infrastruktury elektrycznej oraz niezbędne akceptacje.

02
produkt

Instalacja elektryczna

Posiadając wszystkie wymagane uprawnienia realizujemy nowe i rozbudowujemy istniejące instalacje techniczne. Wykonujemy pomiary.

03
produkt

Montaż urządzeń

Montaż ładowarek i stacji ładowania to nie tylko przykręcenie urządzeń do podłoża i przyłączenie kabli, ale także niezbędne pomiary i testy ładowania.

Podstawą wszelkich prac technicznych jest dobrze przemyślany projekt techniczny, który przygotowujemy po wizji lokalnej, na podstawie otrzymanych planów oraz oczekiwań i wytycznych Inwestora. Zawiera on koncepcję poprowadzenia tras kablowych oraz rozmieszczenia ładowarek i stacji ładowania, którą wrysowujemy w elektroniczną wersję otrzymanych planów. Projekt techniczny zawiera również opis tras kablowych, istniejącego stanu rozdzielnicy i elementów infrastruktury elektrycznej oraz zakres ich modyfikacji. Opisy uzupełnione są dokumentacją zdjęciową oraz niezbędnymi obliczeniami dotyczącymi mocy. Treść projektu technicznego uzupełniają zestawienia materiałów i karty katalogowe produktów. Dokument przekazywany do Inwestora opatrzony jest niezbędnymi pieczątkami i uzgodnieniami, w tym ppoż.

Instalacje techniczne realizujemy przede wszystkim w taki sposób, żeby były bezpieczne dla użytkowników. Używamy do tego materiałów dobrej jakości, które produkowane są przez sprawdzonych producentów. Dbamy o to, żeby trasy kablowe wyglądały estetycznie i jak najmniej rzucały się w oczy. Realizujemy prace ziemne i na wysokościach, również z użyciem sprzętu mechanicznego. Przygotowujemy zupełnie nowe instalacje techniczne, ale rozbudowujemy też istniejącą infrastrukturę. Podłączamy zasilanie i wykonujemy pomiary elektryczne. Wreszcie budujemy kompleksowe rozwiązania energooszczędne z wykorzystaniem fotowoltaiki oraz magazynów energii. Prace realizują technicy posiadający wszystkie niezbędne uprawnienia, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży elektrycznej i energetycznej. W ciągu ostatniego roku zrealizowali ponad 100 inwestycji w obszarze elektromobilności.

Ostatnim krokiem do elektromobilności jest montaż urządzenia. Natoni realizuje pełny zakres usług w tym temacie. Montujemy ładowarki na prąd zmienny (AC) od różnych producentów typu wallbox oraz tzw. słupki. Budujemy również stacje ładowania  i jako jedni z nielicznych posiadamy certyfikaty potwierdzające możliwość instalacji stacji DC Ultra Fast (do 350 kW). W ramach usługi montażu nie tylko przytwierdzamy urządzenie do podłoża i podłączamy kable zasilające, ale wykonujemy również niezbędne pomiary, dokonujemy pierwszego uruchomienia ładowarki / stacji ładowania oraz przeprowadzamy testy ładowania. Poprawność realizacji usługi potwierdza spisanie protokołu uruchomienia.