Katalog usług doradczych

Konsultanci Natoni realizują szereg usług doradczych związanych z szeroko rozumianą elektromobilnością i efektywnym zarządzaniem energią, w tym:  

 • przeprowadzenie audytów i analiz (technicznych, ekonomicznych i prawnych)
 • przygotowywanie kosztorysów prac inwestycyjnych
 • planowanie rozwiązań eco i energooszczędnych
 • udział w konferencjach i panelach tematycznych
 • prowadzenie szkoleń z elektromobilności
 • instruktaże korzystania z ładowarek
 • procesowanie wniosków do OSD
 • uzupełnianie dokumentów do UDT i pozyskiwanie niezbędnych certyfikatów

Jak badamy potrzeby Klienta?

Kluczowym elementem dla nas jest zrozumienie rzeczywistych potrzeb Klientów. Dlatego edukujemy Ich, żeby mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą zakupu ładowarek. Doradzamy Klientom na każdym z 3 realizowanych przez nas etapów analizy.

“Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz żaden wiatr nie będzie właściwy”  (Seneka)

01
krok

Pozyskiwanie danych

Na tym etapie Inwestor przekazuje nam podstawowe informacje związane z koncepcją montażu ładowarek dla aut elektrycznych.

02
krok

Wizja lokalna

Celem wizji lokalnej prowadzonej przez technika jest zebranie wszelkich danych i informacji technicznych stanowiących wsad merytoryczny do raportu.

03
krok

Raport

Raport zawiera opis niezbędnych prac, które należy zrealizować, aby umożliwić montaż ładowarek do aut elektrycznych oraz wycenę tych działań.

W pierwszej kolejności staramy się pozyskać jak najwięcej informacji od Inwestora. Z jednej strony są to oczekiwania i wymagania dotyczące poprowadzenia instalacji zasilającej punkty ładowania aut elektrycznych oraz montażu urządzeń, a z drugiej – uwarunkowania techniczne związane z obiektem i istniejącymi instalacjami. W tym celu zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentacji powykonawczej i zdjęciowej elementów infrastruktury energetycznej (rozdzielnie, zabezpieczenia, trasy kablowe itp.), planów zagospodarowania terenu oraz umów i faktur, na podstawie których możemy określić dostępną moc przyłącza i rezerwę mocy. Otrzymane materiały i informacje poddawane są analizie. Określamy ewentualne utrudnienia w przeprowadzeniu audytu w danej lokalizacji. Oceniamy możliwość zastosowania alternatywnych źródeł energii.

Wizja lokalna we wskazanej lokalizacji prowadzona jest przez audytora, w umówionym wcześniej terminie. Jednorazowa wizyta trwa ok. 2-3 godzin, w zależności od wielkości i typu obiektu. Celem wizyty jest zebranie wszelkich brakujących informacji technicznych, organizacyjnych i gospodarczych, które stanowić będą wkład merytoryczny do raportu. Ustalane są szczegóły dotyczące przebiegu tras kablowych i sposobu montażu urządzeń. Audytora reprezentują min. 2 osoby, z których jedna posiada niezbędne uprawnienia i kompetencje do przygotowania projektów technicznych, a druga reprezentuje ekipę techniczną odpowiedzialną za montaż urządzeń.

Raport przygotowany na bazie pozyskanych danych zawiera wszystkie informacje niezbędne do podjęcia działań zmierzających w kierunku instalacji punktów ładowania dla aut elektrycznych oraz wycenę tych prac, w tym m.in.:

 • analizę sytuacji energetycznej;
 • koncepcję techniczną dla infrastruktury i ładowarek (lokalizacje ładowarek, przebieg tras kablowych do zasilenia urządzeń, czynności wymagane do przeprowadzenia instalacji itp.)
 • szczegółowy kosztorys prac (wycena poprowadzenia instalacji, zmian w rozdzielni itp.)
 • harmonogram prac

Na życzenie Inwestora dołączamy również materiały szkoleniowe związane z ładowarkami i elektromobilnością oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące elektromobilności.